Objective Key Result

Objectives & Key Results​

Brug Objectives & Key Results (OKR) til at involvere dit team i strategien, transformationen eller processen. Lad OKR hjælpe jer med at realisere jeres mål.

Hvad er OKR?
OKR er et amerikansk målsætningsværktøj, der står for Objectives & Key Results. OKR-metoden er blevet kendt for sin fængende og visions-agtige måde at sætte mål på, og blev først rigtig udbredt i begyndelsen af 00’erne, hvor Google startede med at anvende OKR. Siden da har værktøjet vundet indpas hos stort set alle kendte og succesrige amerikanske virksomheder. I dag er værktøjet dybt forankret i disse virksomheders kultur og management framework.

I gamle talte vi om, at et mål skulle være SMART (synligt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt). Smart mål er stadig vidt udbredt og meget anvendelige, men når bevæger os indenfor OKR-verdenen, skal vi lære at se på et mål på en lidt anden måde.

I stedet for at være et output (tal eller resultat), skal vi mere tænke i outcome altså et udfald eller situation. I stedet for at sige ”Vi skal nå 10 mio. på bunden i år”, så vil man i OKR-verdenen sige, ”vi skal have en lønsom drift i år”. Et Objective handler altså mere om hvilket udgangspunkt, vi gerne vil stå i, når perioden er gået.

Et Key Result beskriver, hvordan vi vil måle, at vi når vores Objective. Faktisk minder Key Results meget om de førnævnte SMART mål, fordi de er kvantitative og begrænsede til typisk et kvartal. Under et key result ligger typisk de handlinger eller aktiviteter, vi vil gennemføre for at nå vores Key Result. Figuren her viser sammenhængen mellem Objective, Key Result og To Do’s.

Hvad er OKR
Aligned execution

Aligned execution er nøglen

Selvom strategien er vigtig, så er det endnu vigtigere at kunne eksekvere på strategien. Aligned execution handler om i hvor høj grad strategien bliver eksekveret på tværs af organisationen. Det hjælper eksempelvis ikke noget, at salgsafdelingen er i fuld med at implementere de nye strategiske virksomhedsmål, hvis udviklingsafdelingen ikke er klar. Det er blandt andet her, at OKR kan hjælpe organisationen med at sikre, at alle afdelinger og teams har blikket rettet mod den samme horisont. Og handler derefter.

Hvorfor arbejder vi med OKR?

Hos Mindline er vi ofte med, når nye strategier bliver til. Vi er endnu oftere med på rejsen, når strategien skal ud at leve i organisationen. Men tit har vi dog oplevet, at så snart vi ikke længere er en del af det daglige arbejde, så falder mange medarbejdere og ledere tilbage til de gamle roller og vaner, som måske ikke er i tråd med den nye strategi.

Det er her, at OKR kan være med til at sikre engagement, motivation og ikke mindst trivsel og resultater. Hør Michael forklare i videoen.

OKR kultur

Er jeres kultur parat?

En af forudsætningerne for at kunne implementere OKR i en virksomhed er at den rette kultur er på plads. En af grundreglerne omkring OKR er, at der skal kunne eksistere fuld gennemsigtighed i organisationen ift. mål og progression.

Derfor skal en ledelse altid lave en realistisk vurdering af om kulturen i virksomheden er parat til åbenhed. Det vil sige, at alle (inkl. ledelsen) tør udvise den sårbarhed som uvægerligt følger med, når man skal italesætte årsager til manglende fremdrift.

Brug de rigtige værktøjer

Hos Mindline bruger vi en af markedets mest anerkendte og helstøbte platforme til at hjælpe forandringsparate virksomheder med at sætte strøm til deres strategi. Herigennem sikrer vi større involvering, mening, trivsel og ikke mindst fremdrift i eksekveringen af strategien. 

Tangible Growth er et værktøj, som er bygget til moderne organisationer. Det hjælper med at skabe en eksekveringsparat kultur, der muliggør en bedre gennemførelse af strategien. 

Mindline er Tangible Growth’s er samarbejdspartner i Danmark. Vi er bl.a. med til at sikre at din organisation får den nødvendige sparring, træning og støtte i opstartsperioden.

Objectives & Key Results værktøj
Start med OKR

Hvordan kommer man i gang med Objectives & Key Results?

Da du lige sidder og læser dette, har du allerede taget første skridt. Gør som mange andre og start med at hente vores gratis e-bog. Bogen giver dig en introduktion til Objectives & Key Results, hvordan du rent praktisk implementerer OKR i din virksomhed. Den giver dig også gode råd og eksempler på  ”do’s” og ”don’ts” i OKR-regi..

Eller tag fat i en Mindliner for at vende jeres situation, og hvad i har brug for.