Mindline lederuddannelse – Den nye leder

Ledelse er ikke noget man er født til, men et gedigent håndværk, der kræver en ægte lyst til lede andre og se dem lykkes. Ligesom sportsfolk bruger mange timer på træning for at blive de bedste indenfor deres sport, så skal en god leder også træne sine ledelsesmæssige færdigheder og evner for at lykkes med sit team. Vi træner ledere i centrale discipliner, som sikrer, at de får rutine og kompetence i at lede deres team til succes.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til nye ledere og ledere som har været i faget i en kortere periode, men som endnu ikke er blevet trænet i den grundlæggende teori indenfor moderne ledelse. Typiske deltagere er nyudnævnte ledere (i alle brancher), som ønsker at få Mindlines ”værktøjskasse” til at udvikle egne lederevner i teori og praksis. 

Dit udbytte

Du vil blive introduceret og inspireret til nogle af de grundlæggende principper inden for moderne ledelse og få nogle praktiske værktøjer til løsning af daglige ledelsesopgaver. Der vil være særligt fokus på dig som leder, dit personlige lederskab, det sociale og økonomiske lederskab, delegering, team, kultur, toppræstationer og trivsel, motivation og kommunikation. Ved deltagelse i uddannelsen får du mulighed for at skabe netværk til andre ledere.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en leder, som er med til at levere virksomhedens opsatte mål med og gennem kollegaerne i teamet. En styrkelse af virksomhedens kultur og employer branding som øger tiltrækning, trivsel og fastholdelse af medarbejdere. En leder der proaktivt arbejder på at udnytte det uforløste  potentiale for sig selv og medarbejderne. 

Metode

Uddannelsen er involverende og praksisnær. Vi vil inspirere dig med teori og konkrete værktøjer, dialog, træning og øvelser.  Deltagerne vil i løbet af uddannelsen arbejde med deres egen  ledelsesmæssige udvikling.

Modul 1 - Forretningsforståelse og ledelse

Intro

 • Udvikling og forandring
 • Tillid og trivsel
 • Vælg din holdning; proaktiv vs reaktiv adfærd
 • Din personlige udvikling

Ledelse

 • Hvad er ledelse – og hvordan udøves god ledelse
 • Management vs Leadership
 • Lederroller og leder stile
 • Virksomhedens nøgleressourcer og optimal udnyttelse af disse
 • Kultur som en del af strategien, til at lede med succes

Lederens hverdag

 • Den optimale moderne ledelse, hverdagen efter ”Covid”
 • Effektiv delegering – at rejse krav og forventning samt sikre opfølgning og konsekvens
 • Målstyret ledelse
 • Fra ansvar til ansvarlighed

Lederens kommunikation

 • At formidle klare og tydelige informationer på en struktureret måde
 • At kunne gennemføre systematiske samtaler, både de motiverende og de ”svære”
 • Gennem aktiv lytte- og spørgeteknik at blive bedre til at kunne forstå og blive forstået 
 • At arbejde med og gennem medarbejdernes motiver og behov
bliv en bedre leder

Modul 2 - Personlig og menneskelig indsigt samt gennemslagskraft

Personlig og menneskelig indsigt gennem DiSC

 • Forståelse af DiSC teorien
 • Forståelse for egne styrker og udviklingsområder i forhold til DiSC
 • Arbejde med egen DiSC profil (Everything DiSC,Management)
 • Forståelse for medarbejdernes forskellige behov gennem DiSC

Den bedste udgave af dig som leder

 • Hvad styrer og påvirker menneskers adfærd
 • Kendetegn for toppræstation;  trivsel – udholdenhed – træning – udvikling
 • Den gode version af ”Dig som leder” og din udviklingsplan
 • Kommunikationsstrategier der skaber match – kropssprog, ordvalg, betoning, form/måde (her anvender vi den viden, der er om ”DiSC”)
 • Teori og praktisk træning i kommunikative værktøjer 

Modul 3 - Ledelse, teams og kommunikation

Positiv forstærkning

 • Din udvikling som leder
 • Hvad er gået godt og hvor kan du med fordel forbedre dig
 • Case fra modul 2 som der skal arbejdes med

Få dit team til at præstere

 • Team – og high performance teams
 • Mødeopbygning; ”tavle” og ”time out” møder
 • Ledelse op – ned – og til siden

Meningsfuld og motiverende ledelse

 • At udbygge og forfine din kommunikation
 • At sikre commitment 1:1 og i teams
 • Den gode feedback kultur = at kunne give og modtage feedback
 • Coaching som ledelsesværktøj, ”light”
 • At arbejde med de mentale filtre i kommunikation

Forløb og investering

Uddannelsen afholdes F2F over 3 x 2 dage.

Kurset afholdes på Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk.

Mellem modulerne vil der være individuel opfølgning på Microsoft Teams med 45 minutters sparring/mentoring med underviseren.

Pris per modul inklusiv forplejning er kr. 12.995,- ekskl moms per deltager. (overnatning ikke inkluderet)