Bliv en bedre leder

Bliv en bedre leder - ja det lyder enkelt, men hvad kendetegner en god leder, og hvad er der ledelsesmæssigt brug for i den moderne virksomhed? Læs med nedenfor hvis du savner svar eller blot har brug for inspiration.

Hvad er ledelse?
Ledelse er at skabe virksomhedens resultater med og gennem kollegaerne i teamet. Det kræver en høj grad af bevidsthed om sig selv som leder, og dem man skal lede. Mange ledere ønsker mere engagement og proaktivitet hos medarbejderne, men det er ofte egen lederstil, der begrænser dette.

God ledelse af virksomheden og medarbejderne kræver en klar retning for fremtiden. En retning som giver noget at søge hen imod.

For langt de fleste virksomheder handler årets mål eller strategien om noget, der er større eller bedre end året før. Med andre ord forventes der udvikling i virksomheden, og derfor er det ikke nok udelukkende at have fokus på den almindelige daglige drift.

Det kræver en god virksomhedskultur, der understøtter de mål, der efterstræbes, og en ledelse der kan styre og lede organisationen frem mod nye mål.

bliv en bedre leder
indsigt i egen lederstil

Indsigt i egen lederstil er afgørende

Det er en kritisk succesfaktor at ledere er bevidste om egen lederstil, præferencer i ledelse og de ledelsesmæssige værktøjer, der bidrager til at den enkelte medarbejder har en god balance mellem indsatser og resultater. 

For at kunne lede forskellige mennesker i forskellige situationer, så kræver det en god forståelse hos lederen for de forskelle, der er på mennesker. Forskellige ønsker, behov, færdigheder og motivationsfaktorer. Og at én lederstil ikke fungerer for alle, men skal kunne tilpasses den enkelte situation og medarbejder.

Bliv en bedre leder ved at afstemme forventninger

Ligeledes er det vigtigt, at medarbejderen oplever en god balance mellem de forventninger, der opstilles og det reelle arbejdspres, der påhviler den enkelte.

Det er ikke længere nok at opstille årlige mål for, hvad som skal opnås, fordi interne og eksterne forhold hurtigt kan ændre sig og dermed skabe en anden præmis for, hvad der er realistisk og relevant.

I moderne tider med fleksible arbejdsløsninger, som for eksempel hjemmearbejdspladser, kræves der ligeledes en moderne og adaptiv tilgang til ledelse, og det indebærer blandt andet løbende  afstemning af forventningerne.

forventningsafstemning med leder
work life balance

Trivsel skaber resultater

Hos Mindline mener vi, at en af de vigtigste mål for en leder er at skabe et optimalt udgangspunkt for at resten af teamet kan præstere. Det er med andre ord vigtigt, at kunne pakke sit eget behov for at fremvise personlige resultater til side, og finde glæden i at lykkes gennem teamet.

En af de grundlæggende drivere for et højt præsterende team er, at der er trivsel i teamet. At skabe trivsel i et team handler om at finde potentialet i den enkelte og skabe grobund for, at de kan lykkes med det. 

Dette er en af årsagerne til, at vi i Mindline har højt fokus på trivsel, når vi arbejder med organisationer.

Bliv en bedre leder ved at træne

Ledelse er ikke noget man er født til, men et gedigent håndværk, der kræver en ægte lyst til lede andre og se dem lykkes.

Ligesom sportsfolk bruger mange timer på træning for at blive de bedste indenfor deres sport, så skal en god leder også træne sine ledelsesmæssige færdigheder og evner for at lykkes med sit team. Vi træner ledere i centrale discipliner, som sikrer, at de får rutine og kompetence i at lede deres team til succes.

ledelsestræning