kultur det dyrkede

Vi elsker det dyrkede

Ordet kultur kommer fra græsk og betyder “det dyrkede” i modsætning til natur, som betyder ”det fødte”.

 

En virksomheds kultur kommer derfor ikke af ingenting, men af en organisations evne til at dyrke en særlig tankegang, værdisæt og ikke mindst adfærd.

 

Vi er specialister i at spotte hvilken adfærd der er med til fremme den ønskede kultur, og hvilken der ikke er. Og vi ved også hvad man skal gøre ved det.

gør planen til virkelighed

Gør planen til virkelighed

En strategi er bare et andet ord for en plan, der angiver, hvor en virksomhed skal bevæge sig hen de næste par år. De fleste virksomheder har en plan, men en ting er at have planen, noget andet og meget vigtigere er at gøre den vedkommende og levende hos alle dem, som skal gøre den til virkelighed.

 

I Mindline tror vi på, at gennemsigtighed og involvering er nøglen effektiv strategieksekvering, og vi anvender branchens bedste softwareløsninger til at understøtte netop dette.

forankring af det lærte

Fokus på læring og forankring

At udvikle en organisation handler om at hjælpe både individer, teams og ledelse til at se egne styrker og udviklingsområder i forhold deres kerneopgave. Det handler også om at skabe et rum, hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor der er gensidig tillid til at alle i organisationen har til hensigt at hjælpe hinanden.

 

Vi arbejder med anerkendte paradigmer og værktøjer og sikrer gennem vores meget direkte form konkret læring og udvikling for den enkelte.

Vi brænder for at hjælpe andre og får energi af at se dem lykkes.

Skal vi hjælpe jer?

Det vi hjælper andre med

Hos Mindline får vi mennesker og organisationer til at brænde for det, de laver. Det gør vi ved at arbejde med kulturen, strategien og udviklingen af den viden, kompetence og holdning hos den enkelte, som skal sikre at organisationen lykkes med sin mission.

Det, som kendetegner os, er måden vi arbejder sammen vores kunder på. Mange af vores kunder har vi haft en stærk relation til gennem årtier, hvilket vidner om en fælles ønske om at arbejde sammen i længerevarende processer, hvor både topledelse og medarbejdere får etableret en fælles referenceramme og værktøjer til at lykkes på egen hånd.

mindline teambillede