salgstrakt

Få struktur på salget
Hos Mindline handler salget om struktur og om at sikre den rette flid, det nødvendige fokus og de tilstrækkelige færdigheder hos den enkelte for at lykkes. Få struktur på salget og læs videre her.

Hvad er salg?

Det er mange meninger om, hvad salg egentlig er. I visse kredse siger man om en god sælger: ”Ja, hun er virkelig dygtig – hun kunne sælge sand i Sahara!”.

Men hvad skal kunden bruge sand til i Sahara, kunne man spørge? Hos Mindline mener, vi at salg betyder, at hjælpe kunden til at træffe en god og rigtig beslutning.

få struktur på salget
salgstrappe

Få struktur på salget og få gode resultater

At være systematisk og have en god struktur omkring salget giver overblik for både rådgiveren/sælgeren og kunden. Som rådgiver eller sælger giver det dig en sikkerhed for, at du får det hele med, samtidig med at kunden føler sig i centrum og lyttet til. Dette er med til at skabe rammerne for de bedste resultater for begge parter. I rådgivningssamtalen er der 5 væsentlige faser du skal igennem for at sikre en dialog, der skaber resultater. Dette gælder for både for B2B og B2C salget.

Det værdiskabende salg

Skaber jeres salg værdi for både jeres kunder og jeres virksomhed? I flere organisationer møder vi salgsafdelinger, hvor der er stort fokus på salget og på at øge salgsomsætningen. Nogle gange også uden at der bliver skævet til om det rent faktisk også er rentabelt for organisationen at sælge produktet/ydelsen på de vilkår, som er aftalt. Det værdiskabende salg handler om se salg som en proces og et udfald, der både gavner kunden og sælgerens organisation.

pris og værdi

Salg skal trænes – sælgere skal udvikles

Salget skal tage udgangspunkt i strategien og markedssituationen, både virksomhedens egen og kundens. Derfor skaber Mindline læring, forståelse og den røde tråd imellem strategier, markedssituation, forretningsforståelse, kultur, og målsætninger – i f.eks. OKR-regi .
– Og vi træner naturligvis også i gamle dyder, som spørgeteknikker og kommunikation, som er en forudsætning for at lykkes med salget.

Strategisk salgsledelse er nøglen

For at lykkes med salget, kræver det også kompetent salgsledelse. Salg og sælgere skal ledes og anerkendes, så de stimuleres til at præstere, og dermed yder det bedste, de kan. I Mindline hjælper vi dig som leder til at fremtidssikre dit salg ved at udvikle og tiltrække de rigtige medarbejdere, som har og udviser glæden i at gøre en forskel. At skabe et salgsteam der spiller hinanden bedre.

Mange virksomheder sender deres medarbejdere på kurser og tror det er løsningen, men succesen opstår først når salgsstrategien eksekveres gennem de kompetencer, som sælgerne får. Det er her, Mindline gør en forskel ved at hjælpe lederne til at holde fokus og momentum på det tillærte. Vi har solid erfaring i at stimulere til værdibaserede adfærdsændringer i salg sammen med vores kunder, og vi er den praksisnære samarbejdspartner, som har kompetencerne til at skabe salgsudvikling på alle niveauer i virksomheden.

Vil du lykkes med salget? Virker det, I plejer at gøre ikke længere? Tag en snak med os og lad os se, om vi kan hjælpe jer.