strategi vision mission

Gør strategien levende

Lever jeres strategi? - eller er den på livsforlængende medicin? Tag en snak med os, så vi kan få stillet diagnosen, og gør strategien levende .
informationsstruktur

Gør strategien levende for alle
Strategiarbejde er i mange virksomheder noget, der udelukkende foregår på ledelsesniveau, og hvor resten af organisationen bare informeres om de strategiske elementer på et informationsmøde, men ikke bliver involveret. Det medfører ofte manglende forståelse og engagement i eksekveringen.

Hos Mindline mener vi, at medarbejdere på alle niveauer skal involveres i en vis grad for at sikre forståelsen for strategien og ikke mindst hvilke krav og ændringer, det medfører for den enkeltes rolle i hverdagen.

Derudover medfører tidlig involvering af udvalgte medarbejdere et bredere og mere praktisk perspektiv på relevante strategiske indsatsområder, og ofte perspektiver som ledelsen ikke selv har. Det bidrager til en bedre og mere eksekveringsvenlig strategi.

Vores tilgang

Strategi bliver ofte opfattet som noget, der er akademisk og abstrakt, og det bliver måske gjort unødigt kompliceret. Vores tilgang er at gøre strategi nærværende, relevant og så enkelt, som det er muligt for de forskellige målgrupper i organisationen. Strategi er ikke blot en begivenhed for ledelsen, men en proces der løbende skal arbejdes med på alle niveauer og i alle afdelinger, hvor det er relevant.

5 gode strategiråd

5 gode råd: Sådan arbejder du med strategi

Prioritér tid til strategiudvikling

Strategiarbejde tager tid og kræver fokus. Mange ledere tror, at det er en opgave der kan gennemføres ved siden af det daglige arbejde. Dette kan føre til dårligt bearbejdede strategier, overload på lederen og mere fokus på taktik end strategi.

Skab involvering i analysearbejdet

Gør strategien levende ved at invitere medarbejdere ind i analysearbejdet, og lad dem og andre ledere gennemføre dele af de analyser, som skal udarbejdes som led i arbejdet med strategien.

Tag dialogen bredt

Lav små møder hvor medarbejderne og lederne kan se resultaterne af f.eks. en brugerundersøgelse, og hvor konklusionerne kan diskuteres. Er omverdenens vurdering af organisationen én, som medarbejderne kan genkende?

Skab et fysisk strategirum

Etablér et centralt sted på arbejdspladsen, hvor alle kan komme ind og spørge, diskutere eller komme med ideer og høre, hvad der foregår. Dette kan også suppleres af et digitalt værktøj som sikrer gennemsigtighed og fremdrift.

Vær konkret omkring forventninger

Strategier bygger på nogle antagelser om fremtiden. Man kan ikke være sikker på, hvad som kommer til at ske – det kan ingen. Men for at kunne tilpasse strategien til forandringerne i omverdenen, skal det være klart og konkret, hvad forventningerne til fremtiden er.

"Strategi er at træffe valg om hvorfor, hvor og hvordan man skal konkurrere." - George Tovstiga

gør strategien levende

5 faldgruber i strategiarbejde

Strategiprocessen bliver noget, som skal overstås

Hvis dette er indstillingen fra start, er processen dømt til at fejle. Strategiprocessen bør være udviklende, sjov og med høj grad af kreativitet. 

Der vælges ikke fra

Fordi strategiarbejdet er bredt, vil der være en tendens til, at der identificeres en masse nye muligheder – måske nye ydelser eller nye måder at arbejde på. Da fokus på for mange ting kan føre til manglende entydighed, skal strategiprocessen føre frem til meget klare, eksplicit udtrykte og entydigt forståelige valg og fravalg.

Strategiarbejdet overlades til ledelsen

Ingen ledelse er godt nok klædt på til at fastlægge den optimale strategi. Det kræver nærhed til brugerne til organisationen og til interessenterne

Strategiarbejdet lammes af analyser

Mange ting er i spil i strategiprocessen, og det handler om fremtiden for organisationen. Derfor er det fristende at forsøge at analysere en masse faktorer – interne og eksterne – for derigennem at få et præcist billede af hvad fremtiden kan indebære. Analyserne er også vigtige, men vær opmærksom på ikke at sætte for mange af dem i gang og bruge måneder på analysearbejdet. Sæt klare tidsfrister for analyserne, så i får tilstrækkelig indsigt, men søg ikke perfekt information.

Der kigges for meget bagud

Man bruger fortiden til at forstå fremtiden. Dermed bruges mange kræfter i strategiarbejdet på at kigge bagud. Men for langt de fleste organisationer er virkeligheden så foranderlig, at fortiden ikke nødvendigvis fortæller os særlig meget om fremtiden.

Er I i gang med strategiarbejde og savner sparring, eller er I bare gået i stå? Kontakt os i dag og lad os tage en snak om, hvor I vil hen.