Eksekvering af vækststrategi hos Santa Maria

Baggrund

Mindline’s samarbejde med Santa Maria startede oprindeligt i salgsafdelingen. Herfra udviklede samarbejdet sig til træning af salgsledelsen, som igen førte til en større strategiafklaring og -eksekvering og ikke mindst en omfattende transformationsproces af kulturen i Santa Maria. Således har samarbejdet mellem Mindline og Santa Maria eksisteret i over 19 år!

Udfordringen

Santa Maria stod i en situation, hvor de skulle etablere en helt ny europæisk Foodservice division. Foodservice betjener markedet for kantiner, rejser og fritid samt hotel og restaurationsbranchen – og B2B segmentet.

Medarbejderne havde været vant til at arbejde i siloer, og der havde været en udpræget mistillid og mangel på konstruktiv dialog. For de ansatte handlede det egentlig bare om at komme igennem dagen.

Efter udskillelsen af divisionen fra resten af Santa Maria blev det også hurtigt klart, at divisionen var en kæmpe underskudsforretning, og for ledelsen blev det hurtigt en ”make it or break it”-øvelse. Det var brug for en ny retning, en ny plan og ikke mindst for at forene og engagere hele organisationen i den fælles udfordring.

Løsningen

Mindline satte rammerne for en løsning, som overordnet handlede om at samle ledelsen til en afklaring af en ny strategi, og hvordan denne skulle arbejdes ind i en større organisatorisk ramme. Der blev startet med et helt blankt stykke papir.

Dertil skulle alle medarbejdere involveres på en måde, så de følte sig medansvarlige og havde en følelse af nødvendighed for det, som skulle ske. En kultur hvor alle turde komme med egne idéer, og dermed skabe et rum, hvor det var ok at begå fejl og prøve ting af. ”Vi ville skabe en kultur, som kunne lykkes med projektet. En kultur, hvor der var højt til loftet og langt til døren”, som Marketing & Business Development Director Steve Kent udtaler.

Der blev etableret et Leadership Council, hvor ledelsen sammen med Mindline løbende kunne evaluere indsatser op mod strategien. Disse blev koblet med såkaldte ”company days” med alle medarbejderne for at sikre, at alle stadig var investerede og motiverede til at gøre en forskel. Det var også her at alle kunne blive kalibrerede med hinanden og sikre en fælles forståelse af mål, indsatser samt hvad der krævede fokus og ikke mindst, hvad der ikke skulle fokuseres på.

I samarbejde med Mindline etableredes også en E-learning- og uddannelsesplatform, ”Taste Academy”, som i dag bruges som undervisning-, kultur- og udviklingsværktøj for alle ansatte i hele koncernen.

En kulturtransformation af dette omfang blev ikke klaret på en måned eller to. Det tager tid, og der blev langsomt bygget mere på gennem de fælles Company Days, Taste Academy og ledelsens opfølgning. Ifølge Steve Kent tog det omkring 3 år, før at kulturen hos Santa Maria Foodservice var på plads.

Resultater

Målet for processen var at skabe en kultur, der kunne få strategien til at leve, og det må man sige, var lykkedes. Steve Kent udtaler: ”Folk er interesserede i deres arbejdsplads nu og tager ansvar”.
Dette blev også afspejlet i de årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Det anonyme spørgeskema viste i 9 år i træk den højeste tilfredshed i hele koncernen.

Og når mennesker trives i deres job, så kommer resultaterne også. På 7 år gik årets resultat fra et underskud på € 1,7M til et overskud på knap € 10M.

Og ikke nok med det. Det flotte resultat blev opnået med færre ressourcer. I samme periode blev antallet af fuldtidsansatte nemlig reduceret med 17 procent.

”Vi blev simpelthen mere effektive” siger Steve Kent. ”Når folk stoppede i deres job, blev stillingerne ikke automatisk genbesat, fordi behovet ikke var der længere.”

We were given the fantastic opportunity to create a brand-new European Foodservice division at Santa Maria. Jørgen was the first person we turned to for help and he’s been a part of our leadership team ever since. Together we’ve formulated our vision, drawn up and executed our strategy and created a culture that we are truly proud of. Just recently we completed an intensive sales training programme for all our employees across ten countries. His enthusiastic style is contagious. We’ve been seeing a positive financial impact almost since the beginning for which Jørgen should take much of the credit.”

Steve Kent, Marketing & Business Development Director of Santa Maria, a part of Paulig Group.