Kulturudvikling med kunden i centrum​

Baggrund

Super Dæk er en landsdækkende dæk- og værkstedskæde, som fokuserer på mekanisk servicearbejde på biler under 3500 kg, samt dækskift på alle segmenter og køretøjer for både private og erhverv. Kæden består af mere end 60 afdelinger og er en del af NDI, som er en familieejet og -drevet virksomhed, der har eksisteret i mere end 50 år.

Mindline har samarbejdet med Super Dæk siden 2014 på en række områder – herunder kulturudvikling, B2B salgsudvikling samt ledelsestræning og strategiudvikling med topledelsen.

Udfordringen

I en virksomhed som Super Dæk oplever man – på lige fod med andre i autobranchen – et øget konkurrencepres, ligesom mega-trends som elektrificering, delebilsordninger og privatleasing påvirker markedet og stiller større krav til, hvad et moderne værksted skal kunne tilbyde.

Hos Super Dæk var der derfor et udtrykt behov for kunne skabe en kultur, som stillede skarpt på den pallette af ydelser, som kunne fastholde og udvikle relationen til kunderne i et presset marked. 

I autobranchen, hvor der er en relativ høj omsætningshastighed på medarbejdere, og hvor nye medarbejdere hurtigt kan udvande en kultur, og skabe subkulturer i virksomheden, indså ledelsen i Super Dæk derfor, at det var nødvendigt at dyrke den interne kultur løbende.

Løsningen

Mindline udviklede sammen med Super Dæk et kulturprogram, som skulle hjælpe eksisterende og nye medarbejdere med at forstå, hvilken virksomhed de var en del af, og hvilke grundlæggende værdier, der blev arbejdet efter. Programmet blev døbt ”Kunden i Centrum”, og har kørt i mere end otte år, hvilket siger noget om, hvor vigtigt programmet er for Super Dæk.
Programmet indeholder en forståelse af Super Dæks historie, en grundig indføring i hvilken adfærd der er i overensstemmelse med værdierne, og ikke mindst hvordan deres medarbejdere sætter kunden i centrum i alt, hvad de gør. For at sikre ledelsens føling med kulturen, bliver lederne løbende involveret på dagene.

Resultater

Når man vælger at tage alle medarbejdere ud af dagligdagen og investere så markant i den interne virksomhedskultur, så skal de altid stå mål med det, der kommer ud i den anden ende. I en meget resultatorienteret kultur som den i Super Dæk, er dette naturligvis også i fokus. Administrerende direktør Peter Skriver udtaler:

”For os er det af afgørende betydning, at alle vores dygtige medarbejdere forstår hvilken retning vi bevæger os i, og hvilken konkret adfærd det kræver af den enkelte for at komme derhen.

Mindline har gennem vores samarbejde fungeret som en værdifuld sparringspartner med topledelsen, en kompetent uddannelsespartner i vores kulturarbejde, og som en afgørende katalysator for at vi kan fortsætte med at bevæge os hen mod det ultimative mål, som er at være branchens bedste”.